نمایشگاه صنایع ریلی و صنایع وابسته 1395 غرفه سازی اختصاصی

Tuesday, 13 December 2016 15:57

 Venue:  مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو

 Organizer:  اکسپو پارس (آرکا همایش پارس)

شرکت سها در ابتدای سال 1389 با هدف تکمیل حوزه های فعالیت گروه توسن تشکیل گردید. بلیت الکترونیک به عنوان نقطه اشتراک حوزه های ITS و Micropayment به عنوان محور فعالیتهای آغازین این شرکت در نظر گرفته شد. شرکت سها پس از اجرای بزرگترین پروژه بلیت الکترونیک کشور در شهر تهران، راهکارها و محصولات خود را در سایر حوزه های سیستمهای هوشمند حمل و نقل و پرداخت خرد توسعه داده است.

شرکت اکسایا در این نمایشگاه غرفه سازی شرکت توسن سها را برعهده داشت.

Gallery

مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها
مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - Exaya.ir غرفه ی شرکت توسن سها

آدرس: تهران،بزرگراه جلال ال احمد،کوی نصر،انتهای خیابان شهید علیدادی،ضلع جنوبی بوستان گفتگو

15000

+200

عمومی

4 روز