همایش صنایع بالا دستی ایران 2016 غرفه سازی، بازاریابی و برگزاری همایش

Monday, 17 October 2016 08:00

 Venue:  سالن همایش کوه نور، هتل اوین

 Organizer:  Peack Events

همایش صنایع بالادستی ایران که در بین فعالین حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از اهمیت خاصی برخوردار است در تاریخ 26 و 27 مهر ماه سال 95  در هتل اوین تهران، سالن کوه نور با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار شد.

Gallery

سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir پذیرش و ثبت نام
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir آماده سازی غرفه، شرکت وینترشل
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir شبکه سازی پیش از افتتاحیه
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی و خوش آمد گویی آقای افتخاری، مدیرعامل اکسایا
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانان و شرکت کنندگان
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی دکتر خاقانی، گرداننده پنل
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir شبکه سازی در زمان استراحت
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی نماینده شرکت ONGC
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی دکتر فرشاد علیخانی، وزارت نفت
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی عضو کمیسیون انرژی مجلس
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی عضو کمیسیون انرژی مجلس
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی مارتین باخمن، عضو هیئت مدیره شرکت وینترشل
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی مارتین باخمن، عضو هیئت مدیره شرکت وینترشل
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی آقای اعتمادی، مدیر اکتشافات شرکت نفت خزر
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir دکتر علیخانی، دکتر خاقانی و مارتین باخمن
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir بنر همایش ال ان جی ایران در همایش صنایع بالادستی
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir پذیرایی نهار
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir شبکه سازی حین صرف نهار
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir شبکه سازی پس از صرف نهار
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir شبکه سازی پس از صرف نهار
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir اعضای پنل
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی جان رابرتز
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir پرسش و پاسخ جان رابرتز و ریچارد دیواین
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی جان رابرتز

تهران ، بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.

100

30

صنایع بالا دستی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

2 روز