همایش توسعه‌دهندگان وب ایران 1395 جذب حامی مالی

Wednesday, 20 July 2016 08:00

 Venue:  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

 Organizer:  استدیو طراحان و ایده پردازان آرتیمان

نخستین همایش توسعه‌دهندگان وب ایران ۱۳۹۵ برگزار شد

Gallery

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir سخنرانی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir بنر ورودی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir پنل
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir شبکه سازی و پذیرایی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir کارگاه
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir پذیرش و محل تبلیغات حامیان مالی
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات - Exaya.ir سالن از طبقه دوم

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)

60

27

توسعه دهندگان وب

2 روز