همایش تکنولوژی های فوق سرد برگزاری همایش

Tuesday, 12 July 2016 08:00

 Venue:  سالن همایش کوه نور، هتل اوین

 Organizer:  شرکت خدمات نمایشگاهی اکسایا

این همایش به درخواست شرکت نار افزار ثمین، نماینده انحصاری شرکت جونگتای (از چین) به مدت یک روز با هدف انتقال تجربیات و معرفی توانمندی های شرکت جونگتای در زمینه ی تجهیزات فوق سرد برگزار گردید.

Gallery

سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir ورودی سالن
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir بنر همایش
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سالن همایش
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir پنل و سخنرانی
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir سخنرانی
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir هدایای تبلیغاتی
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir بحث و گفتگو
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir شبکه سازی
سالن همایش کوه نور، هتل اوین - Exaya.ir پرسش و پاسخ با ارائه دهنده

تهران ، بزرگراه چمران سه راه اوین، هتل اوین تهران.

500

20

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی

یک روز