نمایشگاه قطعات خودرو قائمشهر 1394 بازاریابی و غرفه سازی

Monday, 28 December 2015 15:00

 Venue:  مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر

 Organizer:  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مازندران

شرکت اکسایا دارای بیشترین متراژ بازاریابی (حدود 1100 متر) و بیشترین متراژ سازه ای (حدود 650 متر) را به خود اختصاص داد و از این نظر رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

Gallery

مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت سایپا
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت سایپا
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت سایپا
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت سایپا
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت سایپا
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت سایپا
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت وایکو
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت وایکو
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت توسن (بازرگانی حسینی)
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت توسن (بازرگانی حسینی)
مرکز نمایشگاههای بین المللی قائمشهر - Exaya.ir غرفه شرکت تیمپکس

محل دائمی نمایشگاه های بین الملی استان مازندران – قائمشهر – جنب پل تلار

7000

120

عمومی

4 روز